Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Jagtens Rus var i hans Blod, de svære Munkestens klamme Kulde og skummeltrøde Halvmørke dæmpede den ikke, men lod kun Fantasiens Billeder straale dobbelt gyldne. Alt mens han ilede opad, saa han Falkejagten, hvorom han drømte: Et Hærtog af Ryttere med Falke paa Hænder og Hovedets Læderhjælm. Som dødbringende Skyts kastede han de stolte Fugle ud i Luften. Som udskudte af Blider for de frem og skød ned paa Ræve og Hjorte og Hejrer. Han saa hvorledes de med spilede Vinger klamrede sig fast til de store Fugles Nakke. Aa, disse kongelige Falke, de var som bevingede Tanker, der lynende for ud af Jægerens blodtørstige Sjæl!