Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Vejen op gennem Taarnet var lang, og Heden blev efterhaanden tung inde i Vagtrummene bag de skoddede Luger. Der laa en 13 Svend langt ud ad Gulvet og snorkede med opknappet loddent Bryst og et væltet Trækrus ved Siden. Sølver sparkede haardt til ham, idet han for videre.