Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Solvers Øjne gled ud over Søen, der smult bortkrusede sine Vande, til de sitrede i løvskygget Læ derude under de soldisede Bredder af Æbelø. Rolig som en lukket grøn Løvhytte laa Holmen midt i det kviksølvglinsende Vand.