Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Som i en straalende Drøm gensaa han sit eneste Møde med hende. Og op af hans Erindring groede et Vildnis af kæmpestore Konvaller, grønne som kun Konvallers Krus kan være i det tidlige Foraar, og hvide Klokker vældede frem paa Liliekonvallernes tynde Stængler, og Blomst faldt ud af Blomst i lange hvide Buer.