Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver troede et Øjeblik, at alt var en Drøm. Skovbunden løftede og bar, og blot ved at følge Træernes opadstigende Rytmer med Øjet syntes han, at Sjælen højnede hans Legeme, saa det voxede synligt som alt det 17 grønne omkring dem. Træernes Blade aabnede sig over deres Hoveder, og alle de knoppede Tanker brød ud i Blomster. Sølver nynnede uden selv at vide af det: