Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Et Hug — et Skrig — ikke fra ham, men fra hende — og mens Sølver tumlede tilbage i Vandet, knagede Grene og Kviste, hun krøb bort mellem Buskene, løb til sine Klæder, kastede dem i Baaden, greb en Aare og stagede bort, forsvandt mellem Sivene, nøgen, med sit lange vaade Haar klæbet til Skulder og Lænd. Det løse Sejl baskede og slingrede omkring Masten.