Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Paa dette Sted, hvor for Aarhundreder siden en døende Kriger var drevet ind, hvor Edderkoppen havde lænket hans Sværd til Uvirksomhed og Glemsel, laa nu Sølver med blødende Hoved, saaret af Kvindehaand med netop hint Sværd, der rustrødt og halvfortæret var raget frem som en Knokkelhaand af Jorden for at hjælpe den Forfulgte.