Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver laa uafklædt i sin Alkove. De gyldenlakgule Gardiner var trukne for. Det sidste Dagslys sivede gennem dem med et underligt gustent Kryptskær. Sølver tænkte sig hvilende paa Laaget af en Sarkofag som en mægtig henfaren Herre, og Gardinerne bevægede sig som viftende Bannere om hans Hovedgærde.