Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Nu saa han hende styre ind under den lille herreløse Ø midt i Søen, den han aldrig selv havde gæstet, men kun skinsygt vaaget over, at heller ingen anden betraadte. Fra

        

20 ældgammel Tid havde den ligget som et fredet Skel mellem de to Gaarde og deres Part af Søen.