Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Karlen for ud af Kammeret. Men Sølver havde forstaaet Truslen fra Herren til Egenæs. Han stod op og aabriede en lille Kigluge ud mod Vindebroen og saa tre Ryttere ride bort, den sidste en kantet og bred Skikkelse i kulsort Kappe. Et Øjeblik vendte han Hovedet og stirrede lige mod det Glughul, bag hvilket Sølver stod, et surt og stikkende Blik, der gled forbi 27 og svandt, kom og gik som en spillende Slangetunge.