Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver selv bevægede sig først ikke langt udenfor Gaardens Enemærker. Men efterhaanden maatte og vilde han længer ud. For sit eget Vedkommende trodsede han al Forsigtighed og droges mod det Sted, hvorfra Faren truede, 28 skønt han ikke aandede trygt, før han igen havde sin egen Grav og Mur omkring sig.