Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

I flere Dage rislede Regnen ned. Skoven randt som af tusind smaa Vandfald, der skyllede Sandet frem under den tyndtmuldede Skovbund. Ensom gik han over det vaade Mos, der ikke gav Lyd, men sank blødt og svampet under hans Fod. Egene bruste under Regnen, Birkene gyste som af Kulde og rystede Regndraaberne af sig. Time for Time skød Svampene op og bugnede i al denne trøskende og smulrende Væde, — fantastisk formede Knolde, giftigt gule, blæksorte og irrgrønne, og slanke Paddehatte, hvide som Handskeskind, blegrøde som Menneskehud.