Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hvor fjærn var den Foraarsdag, og hvor 29 uvirkelig og udvisket den lyserøde Skikkelse svævede for hans Erindring. Altid gled Dragten bort, faldt som Anemonens Blade om Frugten, og foran ham stod det nøgne hvide Legeme, hans Blik havde krænket. Han havde hørt om en græsk Yngling, der skuede Gudinden i Badet og til Straf blev forfulgt og sønderrevet af Hunde. Skulde nu den samme Skæbne vente ham selv?