Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En fortærende Længsel rasede i hans Blod. I Tanken knælede han altid for det uudslettelige Syn, der slog ham til Jorden med Øjnenes vrede Himmelflamme. Ydmygt tilbad nu han, hvis unge stærke Trods hidtil ubændig havde favnet fri og ufri Kvinde, og for hvem Kærligheden indtil nu kun var en sund Tilfredsstillelse af Drift, en hed Leg i den lyse Dag, en højtleende Lyst til at lyse op i Nattens Mørke.