Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Nu græd han Længselens hede Graad med sit Ansigt begravet i grønne, blomsterløse Planter, der rislede af Regn. Og for sammen ved en haard svirrende Klang i Luften over sit Hoved, som troede han, det var en Jærnbolt, der søgte hans Pandeskal. Sin Falk havde han fundet igen; mæt af Bytte var den frivillig vendt tilbage og var lydig sprungen paa hans Haand. Da nu Sølver for sammen, flagrede Falken i det 30 samme op og hvæsede sit uartikulerede Rovskrig, som var der Bytte i Nærheden.