Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver rejste sig forundret. Ved Siden af ham laa en Mand indhyllet i en sort Kappe. En gul Læderkabuds var krænget ned over Ansigtet, saa hverken Øjne eller Næse kunde ses, kun en bred og blodlos Mund, trukket skarpt ind om Kæberne, og et underligt spredt Hageskæg, stridt og stikkende som Naalene paa en Kaktus.