Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Skikkelsen laa paa Ryggen med Haanden under Hovedet. Sølver kunde ikke slutte, om den var vaagen eller sov; men han havde en ubehagelig Fornemmelse af, at de usynlige Øjne stirrede stift paa ham.