Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver havde aldrig følt sig saa uhyggelig til Mode. Hvad betød denne haanlige og gaadefulde Tale? Stod den Fremmede i Ledtog med selve hans nyserklærede Fjende? Skulde han straks vende hjem eller først afæske ham en nærmere Forklaring? Han sparkede ublidt til den Fremmede, der imidlertid ikke lod sig vække, men snorkede videre.