Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Pint af alskens Anelser gik Sølver tilbage gennem Skoven ad uvejsomme Stier under dryppende Træer. Falken sad paa hans Arm og skuttede sig af og til, naar Draaberne stænkede paa dens hvide, brunspættede Fjerham. Men Sølver brød sig Vej gennem Egepurr og unge Naaletræer, der søgte at gribe ham med strittende Grene. Han vilde skyndsomt hjem. Skoven 33 kunde vrimle af Fjender og Gaardcn være truet.