Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Glad over sit Bytte fordybede Sølver sig igen i Skoven og stod kort efter frisk og kæk i Sinde foran den optrukne Bro paa sin Gaard. Alting var lydløst og fredhelligt — Solskinnet fik Taarnets store Sten til at gløde, Svalerne skar smaa Vingesmut i Gravens matblanke Vand.