Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han fløjtede sit Signal. Brokæderne raslede og peb. Sølver traadte haardt i Plankerne og svingede sin Agerhøne i Luften. I det samme bragede den jærnbeslaaede Port tilbage. Da tabte han Fuglen af sin Haand og lod venstre Arm synke, saa Falken med baskende Vinger reddede sig opad til hans Skulder. Thi foran ham i Portgabet stod den sorte Kappe. Læderkabudsen var skudt højt op over det kaktusstrittende Skæg og blottede to sure stikkende Øjne.