Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Haahaa,« lo den ru Stemme ham i Møde. »Vel mødt, Junker Falk! Sten Basse har ventet dig længe. Hvor blev du af? — Din Vægter var noget uhøvisk. Jeg bad ham lukke op. Han vilde ikke. Han brugte Kæft. Saa slog en lille 35 Jærnbolt Laas for hans Mund, og nu siger han ikke mere.«