Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han rejste sig og gjorde et Par Skridt. Gulvet var haardt af Mursten, der drønede for hans Fod, som kunde Grunden være hul derunder. Saa begyndte hans Øjne at vinde Styrke, især da han vendte sig bort fra det indsivende Sprækkelys. Han skelnede utydeligt det store Rum, hvori han befandt sig. Ubestemt anede han over sit Hoved store plumpe Gjordbuer. 38 Han famlede sig langs Væggen og følte under sine Hænder tykke klamme Mursten med grove Kalkstrimler imellem. Paa den ene Væg opdagede han en bred Sovebænk af uhøvlede Brædder, bedækket med Skind og Ulddækkener; bagved var Muren beklædt med et flere Alen højt Panel i brede Fyldinger. Ellers stødte han hverken paa Bord eller noget andet.