Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Saa var han da stænget inde i sit Fængsel, sin Grav. Der var en dump Fortvivlelse i hans Sind, en uhyggelig Bevidsthed af, at han var i en uforsonlig Fjendes Vold, at her i dette klamme Kælderrum skulde hans Trods gaa sig træt og hans Vrede knækkes i Stormløb mod ufølsomme Mure. Hvad havde Sten Basse i Sinde? Sikkerlig vilde han hævne baade sin Datter og det Slag, han selv havde faaet. Han øjnede ingen Frelse. Hans Gaard var beslaglagt, hans Folk tagne. Inden Bud kunde naa til fjærntboende 39 Venner og hans eneste Slægtning, Søster Elsyf, vilde maaske alt være for sent.