Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Junker Falk, I har ikke villet tage min Datter med Vold, som hun siger, — vel? I attraar hende, som sig anstaar velbyrdig og redelig Mand. I bejlede kun paa urette Tid og Sted, ikke sandt? Derfor vil jeg ikke gaa i Rette med Jer, men bringe Eder, hvad I begærer. Jeg vil hædre min Gæst med det bedste jeg formaar. Tag hende nu. Jeg giver Eder min 43 Datter til Hæder og Hustru, til halv Seng og halvt Bo, til Laas og Lukke og til halvt vundet. Skøn nu paa min Godhed, lille Junker.«