Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Uden at løfte Hovedet hørte Sølver denne spottende Tale. Han vidste knap, om han vaagede eller drømte. Vilde da dette Gækkeri aldrig tage Ende? Hvor længe vilde Sten Basse brutalt forhaane sin Fange? Han drog et Befrielsens Suk, da Skridtene fjærnede sig, og den haardt smældende Dør afskar den raa Latter.