Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Først gjaldt det en Prøve: Var Fængslet beluret eller ikke? Han greb Bordet med Fade og Kander, løftede det højt i begge sine Arme og kastede det af al Magt mod den stængede Dør, saa det klirrende og drønende ramlede tilbage ned over Trinnene. Den blandede Støj vakte mangeartet Ekko, men ikke en Lyd opstod der uden for. Efter Braget blev der saa stille, at han hørte Spurvene kives oppe i Træerne udenfor Gluggen, og spinkelt klang ned i Stilheden højt oppe fra Luften en grov og sprukken Røst, der afsluttede et Vægtervers med en høj langtrukken Tone efterfulgt af en dybere kort: