Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver lagde sit Ansigt tæt til hendes. Hans Aande brændte, hans Blod var som Ild, hans hidsige Harme var paa Nippet til at gaa over i Sanselighedens sydende Koghede. Hans Tænder knitrede, hans Næsebor prustede, hans Læber krummedes frem og fandt hendes Mund.