Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Mørkt var der som i en tilmuret Grav, saa mørkt, at naar hans Øjne spiledes op som for ved egen Kraft at tvinge Lys frem af Mulmet, slog Synsnerven Gnister og luende Ringe af Anstrængelse.