Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han blev til Mand, til Beskytter og følte sin Styrke vokse ved denne Bøn. Han gik mod Døren, snublede op ad Trinnene mellem Resterne af det knuste Bord og huggede haardt med hele sit Legemes Vægt mod Døren. Forgæves at han brød paa. Der fandtes hverken Laas eller Klinke, som kunde brydes. Døren maatte være stænget udefra med massive Egeeller Jærnplanker.