Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sten Basse var en barsk Fatalist. Han havde dannet sit Livssyn ved at betragte Naturen i denne dens vældige Kamp for Tilværelsen, der har været iagttaget til alle Tider, Aartusinder før den blev paavist systematisk. Det Øje, der trænger ind i Naturkampens utallige Smaaepisoder, vænner sig til at se Blod, Blod i alle Farver — hvidt og grønt og rødt. Længe før vore Dages Naturforskere undersøgte Grøftevandets Organismer og mikroskoperede hver Stump levende Cellevæv, har der været Hænder, som drejede Løvet paa Træerne og saa Insekterne paa Bagsiden i Færd med at æde Bladkød og svøbe Bladet som en Hud om hver sin lille Verden. Der har været Mænd, som ikke var uvidende om, at deres Fødder for hvert Skridt søndertraadte Liv, og som i Menneskenes blodige Nærkampe kun saa store larmende Gentagelser af den Strid, der oftest uden Lyd føres i alt Liv, stort og smaat, og som er selve Livets Spore og Fornyer.