Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sten havde fra sin Barndom af søgt Samkvem med Naturen, den vi kalder den stumme, fordi den ikke ejer menneskeforstaaeligt Mæle, men ve? Skrig af Smerte og Skrig af Glæde. Han havde tidlig faaet Øje paa, hvordan Livet kryber gennem Jorden, skærer gennem Luften og smutter gennem Vandet i de utalligste Former, hvordan Livet bogstavelig talt æder sig gennem Liv.