Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og han havde fattet Foragt for dette saakaldte Liv i dets enkelte og magtesløse Ytringer. Han havde opsporet det hensigtsløse, det mylrende, det utalte, det usete, det uhørte i den uendelige Verden.