Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Næveretten sad ham som Instinkt i Blodet. 60 Han havde deltaget i Opbud, været over Grænserne, slaaet ned paa knortede Fjender, der fløjtede et underligt blødt Plattysk, brugt Stridsplejlen til højre og venstre, mejet Fjender som Skaar i en Kornmark og berust sig i Duften af frisksprøjtet Blod. Der var ingen humane Skrupler, ingen Taarekilder til at rinde over lemlæstede Kroppe. Der var avlet i ham selv den rette Krigslyst, som altid vil spire af indædt Nag og Had til Fjender, thi de havde sparket paa ham selv i Haandgemænget, rettet deres Bolte mod hans Øjne og paa Nidvis stukket med Lanser efter hans Mave.