Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han anerkendte ganske vist en Konge og et Fædreland, som havde ikke en guddommelig, men alligevel en uafviselig Ret og Pligt til som Familierede at værge Jord og Indtægt, og som helst endog skulde søge Vinding fra Naboerne. Landet var forøvrigt i Splid med sig selv. Standsinteresser og Begærlighed hidsede Herremand mod Konge, Bisp mod Herremand, Herremand mod Herremand indbyrdes. Sten Basse kendte ogsaa Krapylets Krav. Han havde set en Flok rasende Bønder slaa Kres om sin Gaard og brænde de kornfyldte Lader af, han havde slaaet ned iblandt dem som blandt en Hob Ulve, han havde sat Pris paa hvert grovskægget

        

61 Oprørerhoved, han havde taget sig selv rundelig til Rette og siden maattet døje kongelig Tiltale og Fængsel for sin grusomme Selvtægt.