Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og for hver Gang knyttede Faderen, der ellers hadede Sot og Sygepleje, sine Hænder i Raseri mod den blinde Tilfældighed, mod den usynlige Død, der umeldt, uden Varsel og Sygdom røvede hans Børn. Den sidste Gang, da han holdt sin tiaarige Søn i sine Arme med det blødende Hul i Nakken, bed han i sin egen Tunge af Smerte, strøg over Drengens bløde Haar og dernæst over sin egen Pande uden at mærke, at Blodet drog sit røde Spore i Pandens vilde Rynker.