Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En Søn og en nyfødt Datter havde Sten tilbage. Sønnen slap han aldrig af Syne. Han tog ham med paa Hesten, naar han red ud. Han lod ham sove i samme Seng. Ofte om Natten listede han sin Haand ind paa hans Hjerte og følte henrykt dets sunde boblende Slag. Om Dagen lærte han ham Vaabnenes Brug og skjalv af Glæde, da han fik hærdet hans Musker til første Gang at spænde Staalbuen, hans egen gamle Armbrøst uden Hjælp af Vinde eller Drev. Selv bar han aldrig Skudvaaben efter sin tredie Søns Død. Og naar de kom hjem fra Jagt, lod Sten Basse Sønnen kredense sin Drik, rakte ham Bægeret og nødte ham til at tømme det halve.