Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En fordærvelig Lidenskab vaktes i Sønnen. Han forelskede sig i stærke Drikke, mere og mere jo ældre han blev. Han sneg sig ned i Oplagskælderen, borede Hul i de gamle Ankre og sugede Vinen ud med et Straa. I Lediggang gik han hjemme hos Faderen, hans Fantasi blev sulten efter Handling og søgte Næring i Vinrusens taagede Drømme om Bedrifter. Da Faderen for sent opdagede det, forbandede han Skæbnen og ønskede, at han havde slaaet Drengen ihjel, før han blev voksen. Nu slap han ham aldrig af Syne, afholdt sig selv fra Vin for ikke at friste ham; men intet hjalp 71 det. Sønnen skaffede sig Vin, om ikke paa anden Maade — saa ved at stjæle.