Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En Morgen var Sønnen forsvundet, ingen kunde sige hvorhen. Han kunde ikke være forulykket, men maatte have gjort sig usynlig med Forsæt. Thi paa hver af de tre Sønners Jordtuer fandtes hensat en Fuglerede og i den fældede Eg var et stort Kors udskaaret, friskt og blødende af Saft. En Hest var taget af Stalden, og Sønnen maatte være redet af Land. Først Aar efter fik Sten Basse Bud fra Tyskland, at Sønnen tjente i mange Fejder, og at hans Navn nævnedes med Hæder.