Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Den Nat forlod han ikke Taarnet. Sanseløs sad han og stirrede efter Solen, til Mørket havde bortskyllet den sidste Draabe af dens Blodspor. Natten duggede hans Haar og hans Øjne og lindrede Blodets hede Brand. I denne Nat stred han den sidste Dyst med Døden og blev Sejrherre. Thi han blev stiv i sin Tro paa, at Svenden havde løjet og faaet Løn som forskyldt for sin Løgn.