Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver vaagnede med hele Morgenens raa Virkelighed i sine Sanser. Han saa den fine fugtige Søvnhinde over hendes Laag og samlet som en lille hvid Draabe i Øjekrogen. Han 82 saa hendes Hænders svulne blaa Aarer, han saa den meget spidse Skos fine hvide Skind buge sig blødt ind om Tæerne paa hendes Fod. Og han skelnede Duften af hendes Legeme, der var som modne Solbær, endnu stærkere efter denne Nat i Klæder og Huder.