Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver fik ikke lang Tid til at gøre sig klar over sit Sinds underlige Blødgørelse; thi i det samme glammede det over hans Hoved, Gluggen formørkedes, og han saa et Par glubske Køtere halse ind ad Hullet. Straks efter sparkedes de til Side af et Ben i en høj Rytterstøvle, og han genkendte Sten Basses skrattende Stemme: