Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

» Har du gjort min Datter Tort, lille Junker, har du været hende for nær, skal ingen Straf være dig for stræng!« hvinede Sten, for frem til sin Datter og sluttede hende i sine Arme med en saadan Voldsomhed, at Baretten gled af hans Hoved og blottede det sorte Bind, 85 der over det ene Øje var knyttet op om det graasprængte Haar.