Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Gro, lille Sisken, lille stærke Gro, blev du ræd, blev du skræmt? Er der handlet ilde med dig? Gro, lille Gro, har jeg ikke troet dig stærk — græd nu ikke! græd nu ikke! — har jeg ikke troet dig stærk nok til at knække denne bitte Karl og lære ham Høviskhed paa en Nat?«