Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Stens ene Øje spyede Ild. Men Sølver lod sig ikke antænde mere. Rolig lagde han Armene over Kors og kneb Læberne sammen. Og Sten turde ikke slippe sin Datter, der var afmægtig og ordløs af Graad, for at styrte sig over Sølver. Han halvt bar sin Datter op ad Trinnene og tørnede Døren op.