Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Først da Sten forsvandt igennem Døren og denne straks efter larmende blev stænget, følte Sølver sin grænseløse Forladthed og anede, hvad Skæbne der ventede ham. Først da han saa Hundene forsvinde hver med sit Bytte af den Føde, han selv havde slængt paa Gulvet, følte han i det samme Sulten i sine Indvolde.