Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men Sølver vilde ikke tabe Modet. Han krøb op i Gluggen og søgte at kigge ud. Han saa kun Ugræsset gro stift og langt over den knudrede Gaardsplads, han saa kun den høje Lind tæt udenfor og Hyldebuske blomstre paa Siden af en Opgangsdør, der stod i Forbindelse med Jorden ved en spinkel Tømmerstige, der kunde trækkes op.