Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Dog var han glad for dette Kig ud i den friske Luft, for denne Hyldelugt, der pustedes ned til ham, ja selv for den lille krybende Slyngplante med gule Blomster, der strakte sine 88 Ranker imod ham. » Fredløs « hed den jo — fredløs var han selv.