Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver lod som han hverken saa eller hørte. Men Karlen tog Træskodden og smækkede den haardt i, saa den ramte Sølver i Panden. Sølver 89 puffede den tilbage med harmfuld Kraft. Men i samme Nu blev den paa ny smældet i og en tung Jernkrampe lagt for.