Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Efter Vesper hørte han Skrig og Raaben udenfor højt oppe fra. Der kastedes noget susende og klaskende ned i Gaarden. Det maatte være Kødresterne fra Herskabets Bord. Hundene blev slupne ud, de styrtede sig over Ben og Affald, og ned fra Tagene kom Krager og Alliker flyvende for at rives med Hundene om Byttet. Der blev en Støjen og Glammen, en Knurren og Skræppen derude, afbrudt af Tilraab fra Tilskuerne. Sølver skelnede Stens skingrende Stemme og hørte Hvinen i Luften som af Skud og Basken som af utallige Vinger. Saa døde Larmen hen igen, Hundene blev stille, og Fuglene svang sig til Vejrs og hvæsede bort over Tagene, og ind fra Markerne 90 lød paany Lærkernes Sang som en evig rislende Melodi.